Al 4 jaar CO2 neutraal

21 maart 2024

Wij hebben als bedrijf al ruim 4 jaar een CO2-neutrale bedrijfsvoering en zijn daar enorm trots op!

De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om als bedrijf meer te investeren in duurzaamheid en een slag te maken in het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Dit uit zich onder andere in het beperken van onze CO2-uitstoot. In 2018 hebben wij hiervoor een plan gemaakt en vervolgens zijn we de stappen gaan zetten om tot een CO2-neutrale bedrijfsvoering te komen. Wij hebben met behulp van de Milieubarometer van Stimular onze CO2-uitstoot berekend en vervolgens zijn we maatregelen gaan nemen om dit terug te brengen. Zo hebben wij onder andere ons hele wagenpark vervangen door elektrische/groengas auto’s en zijn wij reizen met OV nadrukkelijker gaan stimuleren. Het is ons gelukt om in twee jaar tijd onze jaarlijkse CO2-uitstoot met 70%  terug te dringen. Concreet is dat circa 35 ton CO2-uitstoot per jaar minder. Voor de beeldvorming, voor 1 ton CO2 uitstoot moeten 50 bomen een jaar lang groeien. Het beperkte deel aan uitstoot wat in de afgelopen jaren aan het eind van het jaar overbleef hebben we steeds gecompenseerd door een bijdrage te leveren aan Trees for All en daarmee aan duurzame bosbouwprojecten. Uiteraard zijn wij nu nog niet klaar. We laten ook graag andere organisaties zien dat het best eenvoudig is om stappen te zetten in het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de CO2-uitstoot (verder) terug te dringen. Wie durft de uitdaging aan om ook deze stap te zetten?

Daarnaast nemen wij onze kennis mee in onze projecten waar we genoeg kansen zien om ook daar impact te maken.

Wij delen graag onze kennis, dus mocht je vragen hebben schroom niet om ons te benaderen! Neem gerust contact op met Roman Griffijn roman.griffijn@buildingfortomorrow.nl / 06 25241262, hij kan alles vertellen over de reis naar CO2-neutraal.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn