Profiel

Huisvestingadvies, bouwprojectmanagement

Building for Tomorrow is een innovatief en duurzaam bureau voor huisvestingadvies en bouwprojectmanagement. Wij adviseren bij de realisatie of verbouw van complexe, duurzame huisvestingsprojecten en vervullen de rol van onafhankelijk adviseur, proces- of projectmanager. Onze expertise bevat het gehele veld van huisvestingsvraagstukken van het eerste idee tot en met de realisatie en ingebruikname van nieuwe of aangepaste huisvesting met diverse contractvormen. Omdat wij er van overtuigd zijn dat een leuker proces een beter resultaat oplevert hebben wij de methode de Building Journey ontwikkeld. Hiermee sturen wij bewust op constructieve samenwerking, effectieve communicatie en positief gedrag, naast de GROTIK aspecten. Wil je weten hoe we dat doen? Bekijk de animatie :

managementproces

 

Succesvolle organisaties bewegen mee met de eisen van en veranderingen in de tijd. We helpen uw huisvestingsambitie en -visie te formuleren en vertalen deze verandering in duurzame en innovatieve huisvestingsoplossingen. Hierbij onderzoeken we haalbaarheid onder andere op kosten, ruimtelijke mogelijkheden, duurzaamheid en op toekomstige ontwikkelingen. Ook adviseren we hoe de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en helpen deze tot stand te brengen. Samen met u als opdrachtgever zoeken en selecteren wij de juiste partijen bij uw  huisvestingsopgave. Wij sturen het bouwproces aan en bewaken daarbij de ambities en de uitgangspunten. Wij zorgen voor een bevlogen, samenwerkingsgericht en resultaatgericht team.

.

dia1Ontwikkeling – Building Journey – Trainingsprogramma

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers proactief bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken om onze opdrachtgevers, met veranderende huisvestingsvragen, optimaal te kunnen blijven adviseren. Een van onze innovaties is de methodiek ‘Building Journey, waarbij wij bewust sturen op constructieve samenwerking, effectieve communicatie en positief gedrag,’.Omdat dit niet vanzelf gaat hebben we hiervoor een trainingsprogramma ontwikkeld, met onder andere de workshops DoConnect, Team Synergie, Imagineering.

Duurzaamheidwereldbol-met-plant

Building for Tomorrow denkt aan morgen. Wij leveren graag een bijdrage aan een duurzame toekomst. Daarom werken wij in onze projecten proactief aan duurzame oplossingen. In onze advisering staan wij stil bij de hele levenscyclus van een gebouw –van initiatief, ontwerp, bouw/renovatie, gebruik, beheer & onderhoud tot sloop. Grotendeels wordt de duurzaamheidprestatie van een gebouw bepaald door de gebruiksfase. Wij vinden daarom dat duurzaamheid al in de initiatieffase, bij de ontwikkeling van het huisvestingconcept een rol speelt: onder andere denken we aan flexibiliteit, efficiënt ruimtegebruik, ruimten delen, mobiliteit, energiegebruik, uitstraling/imago, beoogde levensduur.

logo_breeam_expertdgbc banner participantWij zijn participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). Om duurzaamheidsambities en duurzaamheidsprestatie te kwantificeren gebruiken wij BREEAM-NL. Ook hebben wij ervaring met andere duurzaamheidsmethodieken zoals Leed en GPR-gebouw.Met bewuste communicatie over de duurzaamheidsmaatregelingen werken we binnen het project aan draagvlak voor het creëren van een duurzaam gebouw en bouwen we gezamenlijk aan enthousiasme en trots voor het project.