Blik op de week van Mira bij feestelijke opening van de Nieuwe Kooimeer in Alkmaar

18 april 2024

 

Waar ooit zorgcentrum de Kooimeer stond, is vorige week het eigentijdse wooncomplex De Kooimeer feestelijk geopend. Om weer te kunnen voldoen  aan de huidige en toekomstige eisen heeft Stichting Huisvesting de Kooimeer het initiatief genomen het voormalige complex te vervangen door een nieuw en eigentijds wooncomplex. Het is gelukt om op de locatie een nieuwe aantrekkelijke woon- en ontmoetingsplek te creëren voor senioren met een zorgvraag, maar waar het ook fijn wonen is voor andere doelgroepen. Het prachtig woongebouw is een mix van appartementen voor jong en oud, met en zonder zorgvraag. Op de begane grond is ook een ruimte ingericht voor het zorgteam van Stichting Niko, die vanuit daar zorg kan leveren aan bewoners die dit nodig hebben. Ook helpt het zorgteam de bewoners op weg om in de twee mooie ontmoetingsruimten activiteiten te organiseren met en voor de medebewoners. Juist deze toevoegingen geeft het woongebouw zoveel meer toegevoegde waarde en biedt het niet alleen een mooie woonomgeving, maar voegt het ook sociale waarde toe.

In opdracht van de Stichting Huisvesting de Kooimeer hebben wij allereerst een haalbaarheidsonderzoek en een Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens hebben we GeO Architecten geselecteerd voor het ontwerp en middels een aanbesteding met dialoogfase de bouwende en exploiterende partij geselecteerd. Bot Bouw en Driessen hebben deze aanbesteding gewonnen en zij hebben het ontwerp vanaf DO in samenspraak met Stichting Huisvesting de Kooimeer verder uitgewerkt. Bot Bouw heeft het gebouwd, Driessen neemt het langdurig in exploitatie.

Wij wensen alle nieuwe bewoners veel woonplezier in deze mooie aanwinst van de stad Alkmaar!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn