Building for Tomorrow tekent met 25 andere partijen de Malieveldverklaring: emissies terugdringen in de bouw, het kan wél!

12 december 2019

Met 25 andere partijen in de bouw- en vastgoedketen hebben wij vandaag de Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ondertekend. De verklaring werd overhandigd door DGBC-directeur Annemarie van Doorn aan Minister Stientje van Veldhoven, tijdens het DGBC Congres ‘Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen #hetkanwel’. 

Bron: Dutch Green Building Council 12 dec 2019

Met deze Malieveldverklaring geven partijen aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond CO2-reductie en fijnstof. Door de verklaring aan te bieden aan de minister wordt ook de overheid uitgenodigd om aan deze transitie naar emissievrij bouwen bij te dragen.

Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initiatief tot deze ambitieverklaring na het ontstaan van de stikstofcrisis. De Malieveldverklaring is ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, financiers, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en intermediairs. Met de ondertekening bundelen ze de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren.

Overstap
Jan Kadijk, Hoofd Kennisoverdracht bij DGBC en initiator van de Malieveldverklaring toont zich verheugd met de ondertekening: “Het is tijd voor een andere manier van bouwen en ontwikkelen. De ondertekenaars van deze verklaring zijn de koplopers die een positief geluid op het Malieveld laten horen: ‘het moet anders en het kan wél’. Door de stikstofcrisis ligt er nu van alles stil in de bouw. Maar de stikstofcrisis is geen tussenstop, het is een overstapstation. Het gaat ook over meer dan NOx of NH3: De stikstof-challenge hangt nauw samen met de uitdagingen in CO2, fijnstof, circulariteit. Emissievrij betekent een flinke verandering, maar de voorbeelden zijn er, we kúnnen dit gewoon. Ik verwacht dat de beweging snel gaat groeien en dat de goede voorbeelden overal zichtbaar zullen worden.”

Kansen en kennisdeling
Om de kansen voor emissievrij bouwen te verkennen organiseerde DGBC op 12 december het congres ‘Stikstofvrij Bouwen en Ontwikkelen #hetkanwel’, waarvan de Malieveldverklaring een belangrijk onderdeel was. De middag – op een steenworp afstand van het Malieveld in Den Haag – stond geheel in het teken van de kansen van een stikstofvrij ontwerp, een stikstofvrije bouwlogistiek en een stikstofvrij bouwproces. Diverse experts deelden hun inzichten over hoe deze transitie verder kan worden versneld. Het congres werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van BZK, IPO (Interprovinciaal Overleg), BAM en DGBC.

De volgende partijen hebben de Malieveldverklaring ondertekend:

Architecten: ORGA Architecten, Paul de Ruiter Architects (PDR), Team V Architectuur, de Architekten Cie., marcus architecten, Mecanoo, VenhoevenCS architecture+urbanism

Aannemers: BAM,, Heembouw, Strukton Worksphere

Ontwikkelaars: SADC (Schiphol Area Development Company N.V.), , EDGE Technologies (voormalig OVG), AM, Blauwhoed, Merin

Adviesbureaus: Building for Tomorrow B.V., Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V., Valstar Simonis B.V., Merosch, ICS Adviseurs, KUBUS

Toeleveranciers: Saint-Gobain Benelux

Maatschappelijke organisaties/kennisorganisaties: Dutch Green Building Council (DGBC), De Bouwcampus

Brancheorganisaties: BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)

Banken: ABN AMRO

Bekijk hier de Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn