Dave Zwarthoed onderzoekt welke conflicthanteringstrategieën effectief zijn binnen bouw- en huisvestingsprojecten.

5 maart 2024

Dave is in februari bij ons begonnen met zijn afstudeeronderzoek naar conflicthantering binnen bouw- en huisvestingsprojecten. Hij studeert Bouwmanagement & Vastgoed aan de Hogeschool Inholland te Haarlem en zit momenteel in zijn laatste jaar. Dave gaat voortborduren op het eerder uitgevoerde onderzoek van Elise de Klerk, waarin zij constateerde dat de coronapandemie negatief effect heeft op het ontstaan van conflicten. Hij zal zich richten op het identificeren van de oorzaken en gevolgen van de verhoogde kans op conflicten, onderzoeken welke preventieve maatregelen effectief zijn in het beperken en voorkomen ervan, en bepalen welke geïntegreerde oplossingen ontwikkeld kunnen worden en toegepast kunnen worden door projectleiders. De uitkomsten van zijn onderzoek gebruiken wij bij de verdere ontwikkeling van de Building Journey.

Dave over zijn afstudeeronderzoek: “Building for Tomorrow biedt mij de mogelijkheid om mijn afstudeeronderzoek uit te voeren en tegelijkertijd waardevolle ervaring op te doen in het vakgebied. Ik hoop dat de uitkomsten van mijn onderzoek over conflicthantering een waardevolle bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van de Building Journey. Conflicten zijn immers onvermijdelijk, waardoor een effectieve benadering voor het beheer ervan cruciaal is. Ik kijk er enorm naar uit om alle collega’s beter te leren kennen.”

Wij zijn blij dat Dave dit onderzoek voor ons wilt doen en kijken uit naar de samenwerking en de resultaten.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn