Opdrachtgevers motiveren om extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid

14 november 2019

Voor de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed deed Roman Griffijn zijn afstudeeronderzoek bij Building for Tomorrow, met als centrale vraag: hoe kun je opdrachtgevers in de bouwomgeving motiveren om boven de norm duurzaam te presteren?

Door: Esmee Bakker

Esmee: “Was het lastig om een onderwerp te bedenken om op af te studeren?”
Roman: “Ja, dat vond ik best lastig. Hoe vind je een onderwerp en bedrijf dat echt bij je past? Ik heb een aantal bedrijven bekeken, ik ben blij dat ik bij Building for Tomorrow ben  terechtgekomen. De collegiale sfeer, het type projecten, de ruimte voor eigen inbreng en de innovatieve aanpak spreken mij enorm aan. Tijdens mijn eerdere stage waar ik kon werken aan het bijzondere project Hotel Jakarta Amsterdam heb ik Building for Tomorrow al goed leren kennen. Ze hadden voor mij ook al een onderzoeksvraag: ‘hoe kunnen wij onze opdrachtgevers motiveren om extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid?’. Deze uitdaging ging ik graag aan, het was een vernieuwende en complexe vraag. Vanuit mijn opleiding waren er namelijk geen colleges of literatuur beschikbaar die konden helpen bij het beantwoorden van deze vraag.”

E: “Hoe ben je begonnen dat te onderzoeken?”
R: “Eerst ben ik gaan kijken naar de huidige opdrachtgevers van Building for Tomorrow. Met behulp van een enquête ontdekte ik dat 77% van de opdrachtgevers ruimte ziet om de duurzaamheidsprestaties van huisvestingsprojecten te vergroten. Daarna heb ik mij verdiept in motivatietheorieën. Ik ben soms best perfectionistisch en wil daarom alle mogelijkheden onderzocht hebben. Ik heb lang gezocht naar een theorie die aansluit bij de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en kwam uiteindelijk met een multi-criteria analyse uit bij het Verwachtingsmodel van Vroom.”

E: “Wat houdt dat model precies in?”
R: “Dit model stelt dat de motivatiekracht wordt beïnvloed door drie elementen: verwachting, instrumentaliteit en valentie. De verwachting heeft betrekking op het feit dat de opdrachtgever na inspanning bepaalde resultaten voor mogelijk acht. De instrumentaliteit gaat over de verwachting dat een goede prestatie leidt tot de gewenste uitkomst en de valentie is de waarde die de opdrachtgever aan deze uitkomst hecht. Deze drie elementen moeten positief zijn om de motivatiekracht positief te beïnvloeden. Aan de hand van een enquête en interviews met opdrachtgevers van Building for Tomorrow heb ik dit in de praktijk getoetst.”

E: “Wat kwam uit de enquête en de interviews naar voren?”
R: “Beiden waren vooral bedoeld om een beeld te krijgen van hoe de opdrachtgevers van Building for Tomorrow denken over duurzaamheid en wat zij als drempels en motivaties beschouwen. Eén ding vond ik heel opvallend: vanuit mijn opleiding is altijd benadrukt dat vooral geld een doorslaggevende factor is voor opdrachtgevers om te investeren in duurzame gebouwen, terwijl mijn onderzoek juist uitwees dat maatschappelijk belang doorslaggevend is. Waarschijnlijk zijn deze opdrachtgevers meer ‘pro-duurzaam’ dan gemiddeld; immers 77% van hen ziet ruimte voor het vergroten van de duurzaamheidsprestaties. Opdrachtgevers selecteren Building For Tomorrow daar waarschijnlijk ook op (en andersom).

E: “Hoe kan Building for Tomorrow jouw onderzoek gaan gebruiken in de praktijk?”
R: “Ik heb een model ontwikkeld waarmee Building for Tomorrow kan helpen om de passende keuzes te maken bij de opvattingen, belangen, motivatieredenen en beslisdrempels van haar opdrachtgevers. Ook kan het helpen hen waar mogelijk nog een extra zetje te geven in de richting van meer duurzame oplossingen. Mijn onderzoeksresultaten gaan bovendien hand in hand met de Building Journey (de filosofie van Building for Tomorrow dat constructieve samenwerking essentieel is voor het succes van een project, red.). In basis staat het thema duurzaamheid altijd op onze agenda bij het formuleren van ambities, kaders en uitgangspunten (prestaties) voor een project. Een goede samenwerking tussen projectmanager en opdrachtgever, waar vertrouwen, openheid en meer ruimte voor een dialoog is, heb je nodig om te kunnen sturen op de verwachting, instrumentaliteit en valentie (model van Vroom), en dus meer impact te hebben.”

E: “Hoe zie jij de toekomst voor je?”
R: “Met dit onderzoek kan ik opdrachtgevers helpen om bestaande en toekomstige projecten met hogere duurzaamheidsprestaties te realiseren. Daarmee kunnen we ook andere opdrachtgevers in de bouwomgeving inspireren. Het liefst zou ik nog meer mogelijkheden onderzoeken, om op die manier mijn impact nog verder te vergroten en een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.  Daarom eindig ik graag met de quote van Barack Obama waarmee ik mijn afstudeeronderzoek begon: ‘We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it.’ Kortom, bouwen aan de toekomst vraagt om het verleggen van duurzame grenzen”.

Wil jij ook het verschil maken en met enthousiaste collega’s bouwen aan morgen? Bekijk dan onze vacatures: www.buildingfortomorrow.nl/vacatures/!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn