Orsolya weet met nieuwe werkvorm gebaseerd op imagineering mensen te prikkelen om anders te denken

17 maart 2023

Orsolya werkt al meer dan twee jaar bij Building for Tomorrow als projectmanager en huisvestingsadviseur. Naast haar werkzaamheden aan projecten, heeft zij een werkvorm ontwikkeld gebaseerd op Imagineering. Daarmee heeft zij onder andere een workshop ontwikkeld over inclusiviteit. De deelnemers worden op een waardevolle en soms confronterende manier, bewust van wat de toegevoegde waarde is van een inclusieve (werk)omgeving.

In haar rol als huisvestingsadviseur houdt zij zich momenteel vooral bezig met de initiatiefase en haalbaarheidsfase van diverse projecten voor de GGD NH. Haar achtergrond als architect zorgt voor een integrale aanpak.

“De collega’s maken het werk zo leuk”, zegt zij over het werken bij Building for Tomorrow. “Zij hebben een open houding en denken graag mee.” aldus Orsolya. “Als bedrijf zijn wij continu in beweging. Nieuwe ideeën en kansen worden benut, zoals Imagineering”. Zij krijgt de ruimte om naast haar werkzaamheden aan projecten een verdiepingsslag te maken in Imagineering en andere innovaties.

Wat houdt Imagineering in en wat is hier de meerwaarde van?

Imagineering is een samensmelting van de Engelse woorden ‘imagination’(verbeelding) en ‘engineering’ (techniek). Het is na de Tweede Wereld Oorlog ontwikkeld door een aluminiumproducent. Disney heeft Imagineering omarmd waarbij een belevingswereld is gecreëerd om de doelgroep te bereiken. Building for Tomorrow focust zich met zijn eigen werkvorm voor Imagineering op het aanpakken van complexe vraagstukken binnen organisaties en teams door het stimuleren van creatief denken. Creatief denken, of patroon doorbrekend denken wordt onderverdeeld in creatief waarnemen, uitstel van oordeel, flexibel associëren, divergeren en ontwikkelen van verbeeldingskracht. “Waar ik als projectmanager kritisch kijk naar een vraagstuk, helpt Imagineering juist om dit vermogen uit te schakelen om nieuwe verbindingen te kunnen maken, en geïnspireerd te worden door anderen aldus Orsolya. “We gaan op zoek naar de gezamenlijke waarden om tot een duurzame visie of oplossing te komen. Het gaat om co-creëren. Ik zie in dit onderwerp geen grens, zodoende geef ik mijn eigen visie in de vormgeving van dit onderwerp en bekijk per vraagstuk welke werkvorm geschikt is”, zegt Orsolya. “Vanuit mijn achtergrond in yoga en coaching wil ik mensen stimuleren eerst te ontspannen en tot hunzelf te komen. Zo ontstaat er meer ruimte voor creativiteit en verbinding. Zo kunnen we meer ideeën genereren en een vraagstuk van meerdere invalshoeken bekijken, zonder binnen patronen en zekerheden te blijven.”

“Vorig jaar werd Imagineering geïntroduceerd aan ons team tijdens een interne themasessie. Ik kreeg de vraag van de directie om dit onderwerp uit te werken voor onze jaarlijkse inspiratiedag. Dit wilde ik met beide handen aanpakken.” Tijdens de inspiratiedag, hebben we de werkvorm Imagineering gebruikt om de collectieve creativiteit van de gasten te prikkelen voor het aanpakken van een complex maatschappelijk vraagstuk. “Eerst de aandacht trekken door verschillende zintuigen te prikkelen. Vervolgens de tijd aan de deelnemers om kennis te maken met elkaar. Daarna door middel van een eenvoudige ontspanningsoefening het creatief denken vergroten. En als het laatst een visie formuleren.”

Afgelopen jaar heeft Orsolya samen met andere collega’s van Building for Tomorrow gewerkt aan een opdracht van de gemeente Amsterdam waarbij de vraag was om het al opgestelde Programma van Eisen voor de nieuwe Meervaart aan te vullen met hoofdstukken over inclusiviteit, vitaliteit en beeldkwaliteit. Vanwege de complexiteit van het onderwerp ‘inclusiviteit’ en het grote aantal betrokkenen hebben ze ervoor gekozen om de wensen en de gezamenlijke doelen met ‘imagineering’ op te halen. “We hebben eerst onderzocht wat inclusiviteit voor elk persoon betekent eerst in de brede zin en vervolgens op gebouwniveau. Wat gaat nu goed en wat kan nog beter, zodat het nieuwe gebouw inclusief wordt”, zegt Orsolya. “De uitnodiging is om out of the box te denken en je oordeel uit te stellen”.

Ondertussen heeft Orsolya een workshop ontwikkeld over inclusiviteit. De deelnemers worden op een waardevolle en soms confronterende manier, bewust van wat de toegevoegde waarde is van een inclusieve (werk)omgeving.

“Als ik over dit onderwerp praat, krijg ik een boost van energie. Ik kan niet wachten tot de volgende vraag!”

Dankzij Imagineering wordt de Building Journey van Building for Tomorrow nog een instrument rijker om de samenwerking en creatieve, oplossingsgerichte houding te stimuleren binnen en buiten de projecten.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn