Campusontwikkeling Radboud Universiteit

Het zuidelijke deel van campus van de Radboud Universiteit  te Nijmegen (Heyendaal) is  in ontwikkeling. Ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van de campus zijn tussen 2016 en 2020 verschillende projecten gerealiseerd. In 2018 is het nieuwe academiegebouw, Berchmanianum, opgeleverd en in gebruik genomen. Daarnaast is een deel van de Thomas van Aquinostraat gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gebouw voor de faculteit Sociale Wetenschappen, het Maria Montessorigebouw. Daarnaast is het Gymnasion verbouwd ten behoeve van de HAN en de faculteit der Managementwetenschappen. Tegelijkertijd is de verbouwing gestart van de begane grond van het Erasmusgebouw.

Om dit alles mogelijk te maken heeft Building for Tomorrow een overallplanning opgezet met bijbehorende risicoanalyse. Hierop hebben wij het programmamanagement gevoerd  om alle processen juist te laten verlopen. Het programmamanagement heeft ertoe geleid dat de projectleiders van de verschillende projecten aandacht hadden voor elkaars problemen en hier ook samen afspraken over hebben gemaakt. Een belangrijke schakel waar veel (deel-)projecten naartoe werkten, was de sloop van een deel van de Thomas van Aquinostraat. Deze sloop is in de zomervakantie van 2018 uitgevoerd zonder dat dit tot grote overlast heeft geleid voor de gebruikers.

  • OpdrachtgeverRadboud Universiteit – UVB
  • Verleende diensten: programmamanagement, strategisch advies
  • Programma: zeven projecten met verschillende deelprojecten, risicoanalyses, advisering over planning en procesmatige afstemming.
  • Periode:juli 2016 – 2020
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn