De Nieuwe Meervaart, Gemeente Amsterdam

Het gebouw van Theater de Meervaart is vrijwel afgeschreven. In het Strategisch Huisvestingsplan kunst en cultuur 2020-2025 (SHP), de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 en verschillende recente adviezen van de Amsterdamse Kunstraad is de geambieerde groei van kunst en cultuur in Nieuw-West en het realiseren van een nieuwe, grotere Meervaart verwoord. Het idee kunst en cultuur mee te laten groeien met de ontwikkeling van de stad krijgt vorm door in het centrumgebied Nieuw-West een nieuw en groter theatergebouw te maken: De Nieuwe Meervaart.

PMB heeft in opdracht van de directie Kunst en Cultuur de ontwikkeling van De Nieuwe Meervaart begeleid. Na afronding van het functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen zijn de ambities geformuleerd op het gebied van Inclusiviteit, Look&Feel, Circulariteit, Natuurinclusief en Vitaliteit en zijn deze vertaald naar haalbare eisen (en wensen) als onderdeel van het Programma van Eisen. Eind juli is dit laatste onderdeel en daarmee het gehele Programma van Eisen afgerond. Wij hebben geadviseerd in het vertalen van de ambities en inhoudelijke uitgangspunten van Stichting Meervaart en de gemeente en deze vervolgens omgezet naar haalbare eisen en wensen welke onderdeel zijn van het PvE. Middels themasessies zijn de ambities en uitgangspunten opgehaald van de betrokkenen welke vervolgens zijn vertaald in een ambitiedocument. Wij hebben met plezier gewerkt aan het vormen van het Programma van Eisen.

 

  • Opdrachtgever:Gemeente Amsterdam
  • Verleende diensten: Programma van Eisen Meervaart
  • Bruto vloeroppervlakte: ca. 14.500 m2
  • Periode: januari 2022 – juli 2022
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn