Gezamenlijke huisvesting Veiligheidsregio NHN en GGD HollandsNoorden, Alkmaar

Flexibele hoogwaardige huisvesting, het bevorderen van samenwerking én aanzienlijke kostenbesparingen op ruimtegebruik gaan heel goed hand in hand. Dit laten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden in Alkmaar zien. Beide organisaties hebben met enthousiasme hun intrek genomen in hun nieuwe gezamenlijke hoofdkantoor. De 150 personeelsleden van de GGD zijn vanuit Schagen verhuisd naar Alkmaar. Ook de 150 medewerkers van de Veiligheidsregio zijn hier nu gevestigd.

Met deze verhuizingen besparen beide organisaties flink op hun huisvestingslasten. Volgens Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden, biedt de verhuizing voor beide organisaties de mogelijkheid om kwaliteitsverbetering van de huisvesting te combineren met twintig procent besparing op de jaarlijkse kosten: “De besparing komt voort uit het feit dat we faciliteiten zoals receptie, vergaderruimten, restaurant en sanitair kunnen combineren en hiermee tevens veel minder vierkante meters aan ruimte nodig hebben.” De algemeen directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Jos Stierhout, voegt daar aan toe dat het nieuwe pand bovendien voldoet aan alle wensen als het gaat om grootte, bereikbaarheid en uitstraling: “Het pand is geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken en aangepast aan onze eisen ten aanzien van duurzaamheid.” De vele positieve en enthousiaste reacties van de medewerkers over hun nieuwe werkomgeving bevestigen dit beeld.

  • Opdrachtgever: GGD Hollands Noorden
  • Verleende diensten: Interne en externe aansturing van het project vanaf definitiefase tot en met realisatie: afstemming met directies en besturen van de twee organisaties en het vaststellen van de kaders; opstellen van programma van Uitgangspunten; locatie onderzoek, selectieprocedure locatie, begeleiden en aansturing van het besluitvormingsproces, contractvorming met verhuurder; opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de twee organisaties; alle interne en externe communicatie; opstellen van de verschillende inrichtingsconcepten, advisering over het kantoorconcept en -inrichting op basis van Het Nieuwe Werken.
  • Bruto Vloeroppervlakte: Ca. 5.200  m2
  • Periode: juni 2013– maart 2015
  • Duurzaamheid: Energielabel A
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn