Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw faculteit diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft in 2019 het Integraal Huisvestingsplan Diergeneeskunde (IHP-DGK) vastgesteld, waarin de herhuisvesting en vervangende nieuwbouw voor de Faculteit Diergeneeskunde (DGK) is opgenomen. De totale omvang van het nieuwe faculteitsgebouw is ongeveer 16.000 m2 FNO.

Tijdens ons onderzoek hebben we een analyse gemaakt van het bestaande ruimtegebruik door DGK in de gebouwen Androclus, Nieuw Gildestein, Martinus G. de Bruin en Jeannette Donker-Voet. Hierbij is ook gekeken naar de (on-)mogelijkheden om optimalisaties door te voeren in het ruimtegebruik, om de processen van DGK te laten passen binnen de kaders voor de nieuwbouw, zoals deze zijn gesteld in het IHP-DGK. Op zeven verschillende deelonderwerpen is gefocust om te kijken naar de toekomstgerichte ruimtebehoefte. Hiervoor hebben we informatie opgehaald bij afdelingen middels persoonlijke gesprekken en hebben we met  werkgroepen creatieve sessies gehouden. De werkgroepen bestonden uit een afspiegeling van de afdelingen binnen DGK en hadden elk hun eigen focusgebied (Onderwijs, Onderzoek, AGW, Pathologie & Anantomie, Logistiek & Opslag, Hospitality & Security en Studieverenigingen).

Het onderzoek heeft geresulteerd in een onderbouwing van de omvang van het nieuwe gebouw en geconcludeerd kon worden dat de processen van DGK passen in het nieuwe gebouw. Daarnaast kon met de opgehaalde informatie opgehaald als aanzet voor het Programma van Eisen van het nieuwe faculteitsgebouw.

  • Opdrachtgever:Universiteit Utrecht – faculteit Diergeneeskunde en Dienst Vastgoed & Campus
  • Verleende diensten: Haalbaarheidsonderzoek en verfijning projectscope nieuwbouw faculteit diergeneeskunde om te komen tot een functionele ruimtevraag op hoofdlijnen
  • Vloeroppervlakte (FNO): ca. 16.000 m2
  • Periode: juni 2021 – november 2021
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn