Faculteitsgebouw psychologie van de UVA, Amsterdam Roeterseiland

Ons directieteam voerde het projectmanagement, directievoering en toezicht uit voor de grootschalige verbouw van het monumentale faculteitsgebouw aan de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam. Na een korte maar intensieve verbouwperiode is het gebouw REC G van de Universiteit van Amsterdam opgeleverd. Dit monumentale gebouw op de Roeterseilandcampus is uitgebreid verbouwd zodat de faculteit Psychologie zijn intrek kon nemen. De ruimte op en rondom de locatie was krap, de planning was strak en de ambitie was hoog. Dit waren mooie ingrediënten om er een boeiend en succesvol project van te maken. Dankzij onze innovatieve projectaanpak ‘The Building Journey’, een positieve en constructieve onderlinge samenwerking van alle betrokken partijen en een leanplanning is het gelukt om binnen een haast onmogelijk tijdpad de gehele verbouwing gereed te krijgen. In Fase 2 is vervolgens het dak hersteld en zijn aanvullende wensen gerealiseerd.

  • Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam / HuisvestingsOntwikkeling
  • Verleende diensten: Projectmanagement, directievoering, toezicht.
  • Bruto Vloeroppervlakte: Ca. 8.200 m2
  • Periode: fase 1: april 2015 – januari 2016, fase 2: juni – oktober 2016
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn