Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, Heerhugowaard

Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) wilde graag centrale huisvesting voor haar 500 medewerkers realiseren na een fusie van zes waterschappen. Hiervoor heeft zij in Heerhugowaard een duurzaam hoofdkantoor gerealiseerd.

Florian Boxma was gedurende het gehele proces de gedelegeerde opdrachtgever. Hij was verantwoordelijk voor het interne en externe aansturen van alle teams en stakeholders ter realisatie, verhuizing naar en ingebruikname van het functie gerelateerde nieuwe hoofdkantoor. Het project is gerealiseerd met een zeer korte doorlooptijd, ruim binnen het geraamde investeringsbudget en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

  • Opdrachtgever: HHNK
  • Verleende diensten: interne en externe aansturing van definitiefase t/m oplevering en nazorg; alle interne en externe communicatie; afstemming met directie en bestuur en vaststellen van kaders; definitief maken van  PVE; advisering over contractvorm en aanbestedingsvormen; voeren van 28 aanbestedingen waaronder aantal Europese; advisering over kantoorconcept en -inrichting op basis van Het Nieuwe Werken; Directievoering, Toezicht. Aansturen van separate project om 2.500 m2 zonnepanelen op dak te realiseren
  • Bruto Vloeroppervlakte: 10.160 m2
  • Periode: september 2007 – maart 2011
  • Duurzaamheid: Betonkernactivering met warmte en koudeopslag in de bodem, voorbereid op zonnepanelen, helofytenfilter, waterberging in terrein, koeling met waterdaken, koeling ICT ruimte met waterkoeling. Later zijn de zonnepanelen gerealiseerd.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn