Huisvesting ambtelijke organisatie, college van B&W en gemeenteraad, Alkmaar

De gemeente Alkmaar wilde in het kader van het Programma de Doorbraak Het Nieuwe Werken introduceren. Dit wilde ze zowel in het Stadskantoor als in het Stadhuis. Het doel hiervan was meer effectief en resultaatgericht werken binnen een gemeentelijke netwerkorganisatie. Wij hebben voor de gemeente een onderzoek verricht naar de financiële gevolgen voor de huisvesting. Hiervoor hebben we eerst een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden in het Stadhuis en het stadskantoor en een globaal kantoorconcept opgesteld op basis van de organisatiestructuur en het toekomstige aantal medewerkers. Vervolgens hebben we voor verschillende scenario’s vlekkenplannen opgesteld en de financiële consequenties in kaart gebracht (globale bouwkostenramingen en indicaties van de terugverdientijd). De resultaten hebben we verwerkt in een rapportage op basis waarvan besluitvorming door College van B&W heeft plaats gevonden. Wij hebben dit onderzoek, inclusief rapportage, in een korte periode van slechts één maand uitgevoerd.

  • Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
  • Verleende diensten: Huisvestingsonderzoek: scenario-onderzoek naar financiële en ruimtelijke consequenties (huisvestingsgerelateerd) als gevolg van de invoering van Het Nieuw Werken. Het onderzoek had betrekking op drie locatie, namelijk het Stadhuis, het Stadskantoor en het Huis van Zessen.
  • Bruto Vloeroppervlakte: totaal voor drie locaties: ca. 15.000 m2
  • Periode: augustus 2012

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn