Locatie onderzoek Risk Factory voor Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Voor de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het realiseren van een Risk Factory in de regio Amsterdam. Een Risk Factory is een interactief belevingscentrum voor kwetsbare doelgroepen op het gebied van veiligheid en gezondheid. In de Risk Factory worden scenario’s levensecht ingericht die aansluiten bij de leefwereld van de bezoekers. Op basis van de zoekcriteria hebben wij een locatie- en marktonderzoek uitgevoerd in het verzorgingsgebied van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Dit onderzoek omvatte een analyse van beschikbare locaties in de zes gemeenten, waarbij de critica zoals kosten, contractvorm, bereikbaarheid, voorzieningenniveau etc meewogen in het advies.

  • Opdrachtgever:Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
  • Verleende diensten: Locatieonderzoek Risk-Factory Amsterdam-Amstelland
  • Bruto vloeroppervlakte: ca. 1200 m2
  • Periode: september 2021 – november 2021
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn