Nieuwbouw Cruquius Paviljoen, Haarlemmermeer

De Stichting van Haarlemmermeermuseum De Cruquius heeft het plan opgevat om naast de locatie van het huidige museum, Gemaal De Cruquius, en achter het Theehuis een nieuw museumgebouw te realiseren.

Het gemaal De Cruquius uit 1849 is een van de drie gemalen waarmee de Haarlemmermeer tussen 1849 en 1852 is drooggepompt. Het is de grootste stoommachine ter wereld en een van de best bewaard gebleven getuigen van de waterstaatkundige geschiedenis van ons land. Het behoort tot de top 100 van de Nederlandse rijksmonumenten. In het gemaal en de voorgenomen nieuwbouw van het Haarlemmermeermuseum wordt het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van Haarlemmermeer verteld. Deze nieuwbouw zal ruimte bieden aan de collecties van het Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen. Met deze collecties in het Cruquius gemaal en in de naastgelegen nieuwbouw zal de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2.000 jaar land, water en lucht integraal verteld worden.

Het nieuwe paviljoen zal met een verbindingsgang aansluiten aan het Cruquiusgemaal en het huidige Theehuis. Om dit te kunnen realiseren zal het bestaande kantoorgebouw en een deel van het bestaande Theehuis gesloopt worden. Het ontwerp voor deze nieuwbouw is gemaakt door Braaksma & Roos en Opera Amsterdam heeft een ontwerp gemaakt voor de tentoonstelling. Naast een tentoonstellingsruimte omvat de nieuwbouw kantoorfuncties, een entreegebied met een museumwinkel en op de verdieping horecafuncties waaronder een grootkeuken en een auditorium.

  • Opdrachtgever:Haarlemmermeermuseum De Cruquius
  • Verleende diensten: Projectmanagement en strategisch advies vanaf de afronding van het DO tot en met realisatie en oplevering
  • Bruto vloeroppervlakte: ca. 1.280 m2 BVO en omvat twee bouwlagen
  • Periode: oktober 2021 –  medio 2024
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn