Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf laat de nieuwbouw voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in het Utrecht Science Park ontwikkelen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd binnen een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) met een DBFMO-contract. De overeenkomst heeft na ingebruikname een looptijd van 25 jaar. Building for Tomorrow vervulde voor dit project de rol van plaatsvervanger van de integraal projectverantwoordelijke en Contractmanager gedurende de contract- en ontwerpfase. (visualisaties zijn van BMD)

  • Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
  • Verleende diensten: plaatsvervanger van de integraal projectverantwoordelijke: in de rol van proces- en contractmanager aansturen van het interne team (Rijk) en het consortium gedurende het realisatieproces in de contract- en ontwerpfase.
  • Bruto Vloeroppervlakte: Ca. 70.000 m2
  • Periode: juni 2014 – eind 2016
  • Duurzaamheid: Breeam Excellent.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn