Nieuwbouw ROC Horizon College en Regio College, Purmerend

ROC Horizon College is een regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs in Noord-Holland met hoofdvestigingen in Hoorn, Alkmaar en Heerhugowaard. Samen met ROC Regio College heeft Horizon College een nieuwe vestiging in Purmerend gerealiseerd. De nieuwe schoollocatie biedt plaats aan circa 2.000 leerlingen en omvat circa 10.000 m2 bruto vloeroppervlak. Building for Tomorrow vervulde  de rol van Programma Manager, strategisch huisvestingsadviseur en projectmanager en was verantwoordelijk voor de realisatie van dit project vanaf initiatieffase tot oplevering en ingebruikname.

  • Opdrachtgever: ROC Horizon College
  • Verleende diensten: Strategisch huisvestingsadvies, Programma Management van initiatieffase tot en met Nazorg; Opstellen ambitiedocument, Ontwikkeling huisvestingsconcepten, Programma van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch); Advisering over projectorganisatie, contractvorm; opstellen planning, stichtingskostenraming, risico-inventarisatie; Begeleiden vergunningentraject; Europese aanbesteding ontwerpteam en vervolgens uitvoerende partijen; Coördinatie gebruikerswensen; Contractmanagement; Nazorg.
  • Bruto Vloeroppervlakte: Ca 10.000 m2
  • Periode: december 2013 – 2019

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn