ROC Horizon College, Hoorn

De vestiging Hoorn van het Horizon College heeft haar huisvesting aangepast vanwege veranderingen van de onderwijsvisie en in het kader van (bouw)technische eisen. Wij hebben een aantal scenario’s uitgewerkt en de verkend op financiële haalbaarheid en vervolgens het gehele traject begeleid ter realisatie van deze aanpassingen.

  • Opdrachtgever: ROC Horizon College
  • Verleende diensten: gebruikersoverleg voor globaal PvE, diverse scenariostudies naar financiële haalbaarheid, opstellen investeringsbegroting, advies aan RvB, architectenselectie en begeleiding ontwerptraject, aanbesteding en contractering aannemer, directievoering, toezicht
  • Bruto Vloeroppervlakte: ca 1.800 m2
  • Periode: oktober 2015 – oktober 2016
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn