Onderwijsgebouwen en sportzalen ROC Regio College, Zaandam

Het Regio College heeft haar herhuisvestingsplan op haar locatie in Zaandam uitgevoerd. Building for Tomorrow adviseerde aan het College van Bestuur ten aanzien van het strategisch huisvestingsplan, begeleide de nieuwbouw van sportzalen en de renovatie van verschillende bouwdelen. De verschillende deelprojecten kenden een zeer korte doorlooptijd, maar door de projectorganisatie af te stemmen op de aard van de opgave en processen parallel te laten verlopen zijn we in staat geweest om de ambities binnen budget en planning te realiseren. Renovatie van deelprojecten de C vleugel (5.000 m2) en B vleugel (5.000 m2) verliep in een zeer korte doorlooptijd van PvE tot en met de realisatie gefaseerd in 1 jaar. De verschillende deelprojecten renovatie zijn uitgevoerd in bouwteam.

  • Opdrachtgever: Regio College Zaandam
  • Verleende diensten: Projectmanagement, Aanbestedingen, Directievoering, Toezicht, Strategisch huisvestingsadvies.
  • Bruto Vloeroppervlakte: 1.000 m2 sportzalen, 15.000 m2 onderwijsgebouwen
  • Periode: September 2010 – augustus 2014
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn