ROC Horizon College, Heerhugowaard

In verband met nieuwe visies op het onderwijs en het cateringconcept waren verschillende aanpassingen gewenst aan de huisvesting in Heerhugowaard. Om ruimtelijke en financiële haalbaarheid in kaart te brengen hebben we eerst scenariostudies uitgevoerd, vervolgens hebben wij geadviseerd over de vervolgstappen en het daarbij horende tijdpad.

We hebben de zeven deelprojecten laten uitvoeren na een zorgvuldige voorbereiding en door middel van een LEAN-planning,, waarin per dag en per uur de werkzaamheden waren gepland. Hiermee is de uitvoeringsperiode ingekort van 16 weken naar 6 weken. De uitbreidings- en verbouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de zomervakantie en daarmee hebben we de overlast voor de gebruiker beperkt tot een minimum. Bij aanvang van het nieuwe studiejaar was alles gereed.

  • Opdrachtgever: ROC Horizon College
  • Verleende diensten: Haalbaarheidsonderzoek, Projectmanagement vanaf definitiefase, Directievoering en toezicht, Coördinatie gebruikerswensen, Coördinatie verhuizing, Nazorg.
  • Bruto Vloeroppervlakte: Ca. 20.000  m2
  • Periode: september 2013 – september 2014 (Uitvoering gedurende de zomervakantie in 6 weken middels een leanplanning)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn