Verbouwing onderwijsgebouw van Nimeto te Utrecht

Nimeto is de vakschool voor creatieve ruimtemakers in Utrecht. Je kunt hier vakken volgen als restauratie, etaleren, schilderen en decorbouw. Het huidige schoolgebouw wordt verbouwd zodat het goed aansluit bij de nieuwe onderwijsopzet. Met de verbouwing wilde de school de klaslokalen herschikken zodat er niet langer een scheiding van lokalen plaatsvindt op basis van (opleidings)niveau, maar op basis van vakgebieden. Hierdoor zijn leeromgevingen ontstaan waarin alle klaslokalen van een vakgebied bij elkaar komen. Er zijn vier nieuwe open plekken gecreëerd tussen en in de gebouwen. Hier bevinden zich praktijkruimten, plekken om koffie te drinken en een schoolplein. Deze ruimtes brengen licht en lucht terug in de gebouwen, dienen als oriëntatiepunten, verspreiden sfeer en daglicht, activeren de kelder en verbinden de gebouwen, vakken en leerlingen. De twee gebouwen worden ook fysiek met elkaar verbonden.

Om het onderwijs zo min mogelijk te verstoren is de verbouwing in meerdere fases uitgevoerd. Ook de buitenruimte is aangepast in het kader van het programma “Nimento maakt ruimte’.

Nimeto heeft er voor gekozen om het ontwerp te laten maken door de jonge architect Maarten van Kesteren. Daarbij is Maarten ondersteund door VDNDP met bouwtechnisch advies, JVZ Ingenieurs als constructeur en is als installatie adviseur Galjema betrokken. Building for Tomorrow is betrokken als bouwregisseur, strategisch adviseur, directievoerder en doet toezicht tijdens de bouw.

De verbouwing en terreininrichting was in juni 2023 klaar voor het feest ter ere van het 100 jarig bestaan van Nimeto.

  • Opdrachtgever:MBO Utrecht Nimeto
  • Verleende diensten: Projectmanagement, directievoering en toezicht
  • Bruto vloeroppervlakte: ca. 12.000 m2
  • Periode: september 2020 – mei 2023
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn