Wooncomplex voor ouderen met een zorgvraag ‘De Kooimeer’, Alkmaar

Stichting Huisvesting de Kooimeer heeft het plan opgevat het zorgcentrum te slopen en op deze locatie zoveel mogelijk aangepaste appartementen te bouwen voor mensen/ouderen met een zorgvraag. De huurprijs van deze appartementen dient onder de huurliberalisatiegrens te blijven. Het doel is om op de locatie een nieuwe aantrekkelijke woon- en ontmoetingsplek te creëren voor senioren met een zorgvraag.

Wij hebben in opdracht van de stichting allereerst een scenario-onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de locatie binnen de vooraf gestelde kaders. Vervolgens hebben we een Programma van Eisen opgesteld en een architect geselecteerd op basis waarvan schetsontwerpen zijn gemaakt. Vervolgens hebben we middels een aanbesteding met dialoog de ontwikkelende en exploiterende partij geselecteerd.

  • Opdrachtgever: Stichting Huisvesting de Kooimeer
  • Verleende diensten: Procesmanagement vanaf initiatieffase, scenario onderzoek naar herontwikkelingsmogelijkheden, visietraject (ten aanzien van beeldkwaliteit, programmering, risico’s, juridische aspecten, contractvormen), opstellen Programma van Eisen, architectenselectie, aansturen ontwerptraject, aanbesteding ontwikkelende/exploiterende partij.
  • Bruto Vloeroppervlakte: 9.000 tot 12.500 m2 BVO
  • Periode: maart 2014 – januari 2018

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn