Routekaart voor verduurzamen: van kostenpost naar opbrengstenbron

8 februari 2021

Energiebesparing heeft aantoonbare positieve effecten. Een integrale aanpak naar een duurzame en gezonde werkomgeving kost geen geld, maar levert geld op! Gezonde werknemers melden zich minder ziek, functioneren beter en zijn productiever. Organisaties trekken makkelijker talent aan en kunnen deze langer behouden. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken over duurzame, gezonde gebouwen en organisaties.

Voor zorginstelling Ons Tweede Thuis hebben we een routekaart opgesteld. De stap naar een duurzame bedrijfsvoering is niet in een dag gezet en vraagt continue aandacht. Verrassend genoeg is onderweg gebleken dat er al meer in beweging is gezet dan van te voren gedacht. Duurzaamheid is voor een zorginstelling als Ons tweede Thuis met als visie een goede werk en leefomgeving een tweede natuur.

Bouwregienetwerk heeft ons geïnterviewd onder andere over de verduurzaming bij Ons Tweede Thuis: https://www.bouwregienetwerk.nl/routekaart-voor-verduurzamen-van-kostenpost-naar-opbrengstenbron/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn