Toekomstgerichte en duurzame gezondheidscampus van de HvA

7 februari 2023

Medio oktober zijn wij gestart in de rol van programmamanager om een toekomstgerichte en duurzame Gezondsheidscampus voor de Hogeschool van Amsterdam te realiseren.

De realisatie van de nieuw- en verbouwplannen van de Gezondheidscampus is een stap dichterbij gekomen met het ondertekenen van de opdracht door  Hanneke Reuling, namens het CvB aan het Ontwerpteam. Het ontwerpteam, bestaande uit een combinatie van Architectenbureau Cepezed, IMD als constructeur en Nelissen als installatie-adviseur gaven voorafgaand aan dit formele moment hun visie op de wijze waarop de nieuw- en verbouw kunnen aansluiten bij actuele en toekomstige wensen van het onderwijs en op de wijze te voldoen aan actuele duurzaamheidseisen en  -ambities van de HvA..

Ook de opleidingen binnen de Gezondheidscampus en de andere gebruikers (bibliotheek, Studentzaken en Facility Services) zijn betrokken bij het proces om tot de nieuwe huisvesting te komen. Zij buigen zich over een programma van ruimtelijke en functionele-eisen en een technisch programma van eisen voor het project met een omvang van totaal 10.295m².  Als alle eisen zijn geformuleerd kan het Ontwerpteam aan de slag. De realisatie staat gepland vanaf 2025.

De nieuwbouw en de verbouw van het Tania Leonhuis en de aanpassingen aan de ontsluiting met de omliggende gebouwen van het AMC en het ov zal leiden tot een toekomstgerichte, verduurzaamde en aantrekkelijke huisvesting op een veilige, gezonde, groene en moderne campus.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn