Verbouwing dak- en thuislozen opvang aan de Keulsekade in Utrecht gestart

10 november 2020

De eerste paal is inmiddels twee weken geleden geslagen en ondertussen wordt gestaag gewerkt aan de verbouw van de dak- en thuislozen opvang (NoiZ) aan de Keulsekade in Utrecht. De NoiZ biedt onderdak aan dak- en thuislozen en na deze verbouwing verandert de voorziening naar 24 uurs opvang.  De mensen hoeven dan overdag niet meer op straat te verblijven en zich te verplaatsen van de nacht- naar de dagopvang. Er ontstaat zo meer rust om te werken aan herstel. De NoiZ wordt beheerd door mensen die zelf dakloos zijn geweest en dus begrijpen hoe het is om dakloos te zijn. Een mooi concept waar wij graag een bijdrage aan leveren.

Collega Onno is sinds half oktober bij dit project aangesloten in de rol van directievoerder. We zijn specifieke geselecteerd om te sturen op een effectievere samenwerking. Naast de uitbreiding met dagopvang en een kantoorruimte wordt het pand ook verduurzaamd.  Gedurende de verbouwing blijft de kringloopwinkel, welke eveneens in het pand is gehuisvest, in gebruik. De werkzaamheden duren een aantal maanden en naar verwachting wordt het pand rond de zomer 2021 weer in gebruik genomen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn